College360

Online åbent hus på College360 d. 8. februar 2021. College360 er Silkeborgs nye erhvervsskole og erhvervsgymnasium.


Formidling af åbent hus under Corona

CIPEX’s opgave var at hjælpe med at formidle et åbent hus arrangement på College360 via video, da skolen jo var lukket ned pga. coronapandemien. College360 var tvunget til at tænke i nye baner, ifht hvordan de kunne nå ud til deres kommende elever. Dette lykkedes ved hjælp af et klassisk talkshow set-up på Bindslevs plads med tre kameraer og afviklingspult til streaming platform. Set-uppet bestod af et sofa arrangement med en vært og en masse gæster, der kunne fortælle om de enkelte undervisningsretninger. Den anden del var mere praktisk, hvor vi havde lavet et mobilt kamera set-up, som vi så kunne køre fra uddannelsesområde til uddannelsesområde eller nærmere fra værksted til værksted, således at man kom igennem alle skolens faciliteter.

Projektet var sat op med Microsoft Teams som platform for de kommende elever og havde en varighed på ca. 30 minutter til hver retning.