Cipex’ cookiepolitik

På cipex’ hjemmeside indsamler vi oplysninger om vores brugere på to måder:

 • Når brugeren selv afgiver oplysninger i kontaktformularer
 • Ved brug af cookies

Hvad er cookies? 

Cookies er en lille tekstfil som gemmes på din PC, mobiltelefon eller tablet for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på vores hjemmeside. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Cookien kan derfor ikke identificere dig som person men kun genkende din PC, mobiltelefon eller tablet. 

Hvad bruger vi cookies til? 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden. Det bruger vi til løbende at forbedre indholdet og din oplevelse af siden. Cookies husker f.eks., om du tidligere har besøgt siden, hvilken browser du benytter, sprogindstillinger osv. Helt overordnet anvendes cookies således som en del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig. 

Trafikmåling og hvordan du sletter cookies

Vi benytter Google Analytics til at indsamle statistik om brugernes adfærd på hjemmesiden. Her kan vi blandt andet se hvor mange der besøger vores hjemmeside, hvilke sider de besøger, hvilken browser de anvender og hvor lang tid de bruger på hjemmesiden.
Ønsker du at fravælge cookies fra Google Analytics kan du gøre det her:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Din browser giver dig mulighed for at slette og blokere cookies, se vejledning her:

Husk at du skal slette cookies i individuelle browsers. Sletter du f.eks. cookies i Google Chrome men også bruger Microsoft Edge, vil cookies stadigt være aktive i Edge. Slet derfor cookies i alle browsers du bruger. 

Husk at visse services og funktioner på hjemmesiden er afhængige af at kunne huske dine valg og at disse derfor muligvis vil ophøre med at fungere såfremt du sletter eller blokerer cookies. 

Persondatapolitik

For at kunne administrere installationer, supportopgaver og produktkøb er der personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

swn@cipex.dk

Dataansvarlig

Søren Willdau Nielsen

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du i forbindelse med bestilling af en installation, en serviceydelse eller et produktkøb opgiver til os.
Disse personoplysninger behandler vi for at kunne give dig svar på din bestilling, udsende infomails og fakturaer til betaling.
Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne administrere bestillinger.
Det drejer sig om disse personoplysninger:

 • Firma, navn, telefon, e-mail

Derudover kan vi bruge navn og e-mailadresse på en mailliste til brug ved udsendelse af nyhedsbreve.

Behandling hos tredjepart

Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, to bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler således ikke dine personoplysninger til andre formål end til opfyldelse af deres aftale med os. 

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Hvis en kunde giver udtryk for at ville stoppe samarbejde med Cipex, sletter vi personoplysninger på gældende person(er). Dog opbevarer vi navne og mailadresser i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. 

Dine rettigheder

Som registreret har du blandt andet følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt – Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
 • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
 • Ret til sletning eller “retten til at blive glemt” – Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
 • Ret til dataportabilitet – Du har i visse ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
 • Ret til indsigelse – Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.
Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet: (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Cipex ApS. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, f.eks. vores databehandleraftale.

Informationssikkerhed

Det er vigtigt for os at vi opbevarer følsomme persondata på en måde der sikrer imod adgang til, ændringer af, offentliggørelse af eller destruktion af disse. Dette gør vi via følgende foranstaltninger. 
Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores  vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.