For at markere at det i 2016 er 50 år siden, at man hentede den første olie op fra Nordsøen, laver Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg en ny udstilling, der hedder ’Energi fra Havet’. ’

Svært at udvinde energi på havet
Udstillingen skal fortælle om oliens tilblivelse og udvinding i Nordsøen samt skildre livet på en boreplatform. Derudover kommer en del af udstillingen til at omhandle ny vedvarende vindenergi – også med fokus på offshore, dvs. de store havvindmøller. Udstillingen formidler, hvad det kræver at udvinde energi ude på havet, både fra vinden og fra olien.

Michael Rasmussen fra Cipex forklarer: ”Cipex har fået til job at levere alt hardware, dvs. alle projektorer og skærme til de i alt cirka 30 enheder, som udgør udstillingen. Vi skal også levere alt indhold, hvilket vil sige både softwaren og, i samarbejde med nogle dygtige underleverandører, også de animationer og videoer, der på pædagogisk og interaktiv vis formidler emnet til museets gæster.”

Spændende hold
”Vi er en del af et spændende hold bestående af ansatte på museet, nogle gode formidlere af denne type udstilling og os. Her har vi sammen gennemtænkt hele det forløb, man kommer igennem som gæst på museet; hvad der skal være på skærmene og hvad der skal være interaktivt – hvordan hele oplevelsen skal være for gæsten. Det har været et meget spændende forløb at være med til.”

Udstillingen åbner efter planen d. 8. september 2016.